Пушкинни «Нимӈакан тэгэмэрдули Салтандули» Эвенкитекаду

Пушкинни «Нимӈакан тэгэмэрдули Салтандули» Эвенкитекаду

Эси тырга Facebook-ду бакачав:

 

 

Со да ая нимӈакан, куӈадувидук упкат садерэ. 

Эри ссылка http://evenkiteka.ru/…/nimngakan-tegemerduli…/ 

Гакаллу, таӈкаллу!

 

Эвенкитекадук хуӈтулвэ книгалвэ таӈкаллу, эвэдывэ таткаллу… 

 

Написать комментарий

14 − семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ