Илул паайпэпул, Паайпэн Подьорхоло титул! Иисьэдамун киндьэ малҕилэклэштэ подьорхоло!

Илул паайпэпул, Паайпэн Подьорхоло титул! Иисьэдамун киндьэ малҕилэклэштэ подьорхоло!

МЭТ ЭМЭЙ

(йахтэ)

 

Мэт эмэй илуул эмэйльэ,
Мэтул эдьитэмэк,
Мэт уйлоолгэт мэтул йуөт,
Лигумуйэк йоулугэ.

      Ходо мэт тэтул йоульэтльэ,
      Мэт эмэй, эмэйльэ,
      Ходо мэт тэтул йоульэтльэ,
      Мэт эмэй, эмэйльэ.

Мит эдьул унуӊ титимиэй,
Таат чугуон  кэбэйнуй,
Мэт эмэйльэ у8рпэпки,
Омось модоӊигэн.

      Ходо мэт тэтул йоульэтльэ,
      Мэт эмэй, эмэйльэ,
      Ходо мэт тэтул йоульэтльэ,
      Мэт эмэй эмэйльэ.

 

Любовь Демина

Написать комментарий

13 − 13 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ