HUPKUTTI: Эвэды асаткар

HUPKUTTI: Эвэды асаткар

— Онячамӈа Геннадий Павлишин эвэды асаткар яч тэвтэв чактаӈатан айдитач нюнин. Тӣкэрэп төрэнь гөндэку, комбайн урэчин бāдалкан. Мэн бинидуй таваррочим ōк-та эчу ӣттэ, эдук миндулэ хō мямси ōча. Хӯ тарак дюгулин яв-ул хāс ку? Дюлэп хōпкилти гякитаӈ дёдантан нян очиӈкалтан тēк омӈапчал бис, эр набус.

— Гуйун гу гуйавун гу гиэкит гэрбэчэддэ — тик бэй бокоччон комбаин гончэл   айдьит та бут мулгучанти бичэ

 

VK HUPKUTTI группала коетли.

Написать комментарий

два × пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ