Мит лэбиэ омооги, йуөк

Мит лэбиэ омооги, йуөк

Миэкэн йахан издательствэгэ «Дани-Алмас» укэйсьоодэк омосьэ книгалэк «Мит лэбиэ омооги, йуөк», тамунгэлэ шурэлэшум Демина Любовь Николаевна, одун поэтэссэлэк таат одун чэкчильэк. Таӊ книгагэ атахун разделэк льэл, тамун шурэлэшоой луси титэ таат одул титэ. Иркин разделгэ автор ньэдьилпэги таат стихипэги льэӊил, йиэн разделгэ лэддэн писательпэ стихотворениепулпэги шоӊӊи, тамунпэгэлэ Любовь Николаевна одул титэ аат шурэлэшум.

Таӊ «Мит лэбиэ омооги, йуөк» книгагэ шурэлэшоой ходо мит лэбиэ омось, иились, ходо мит шоромопул модоӊи, титтэ чуөльэд-өмниипэ традицияпул, обычайэпул эндит омось модоонуӊи.

Любовь Николаевна — энтузиастэк, тудэл шурэлэшум кисьэл пособиепулгэлэ таат мусьинбэн книгапул одул титэ.

 

«Колымские новости» газета

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

 

 

Написать комментарий

тринадцать − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ