Уорпэн чоҥул Международнай чайлэ

Уорпэн чоҥул Международнай чайлэ

Уорпэн чоҥул Международнай чайлэ – Тэн международнай чайлэҕа йавнэр чама чии тудэ йуочии уорпэдуолҕа тадил, хади тудэлньэҥ ньаарчидьэ льэл.

 

Уорпэн чоҥул чайлэ 1 июньҕа йавнэй пэдэҕат сукунмольҕалҕа кэрэс. Тэн чайлэ ноябрьҕа 1949 с. Париж гуорадҕа кэрэс. Международнай пайпэн конгресс тэньи чайлэ льэл.

 

Андрей Исаков

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

Написать комментарий

два + тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ