Екутыльыкин ысыах — ынантаңычьыкэн праздник Якутияк

Екутыльыкин ысыах — ынантаңычьыкэн праздник Якутияк

Вэтгав ысыах нынъйилыльэвқин «гаймычьаквыргын», тиркыкин эңэң, вагыргыкэн культ плодородиякэн. Амқынъычо ысыах нынпраздникавқэн гынунэлек — қликкин ыннэнқав июник.

Қорэмтэльыт нэмықэй ныпраздникатқэнат «Эвинэк», нытэркытаароңатқэнат.
Гапраздникылгав!

 

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Фото: sakhalife.ru

Написать комментарий

три × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ