Хуончайлэн Ысыах өндэринуйли!

Хуончайлэн Ысыах өндэринуйли!

Йохон ысыах — саамэй лэмльэ хуончайлэ Якутияҕа льэй.

Ысыах аруу дитэ «Пойуодьэ» моринуй. Тэн хуончайлэ йэрпэйэньэй Мэрууньэн, тадаат Мэруу иэруу- лэгулньэн, виэл. Ысыах кэрэс, ханьин йэрпэйэ пурэ — 21 чуохаймэ саҕундьилимэҕа льэл.

 

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

5 × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ