Ысыах һэбдьэк

Ысыах һэбдьэк

Ньока ҥунмирэн һэбдьэкэн Ысыаах-эрэк ноҥардутан эливун һэбдьэкэтэн. Ысыаах, ньокадидук тулматми, далутич, ньэсэч бини илкэнни Ньолтиньун уйулдутти. Ысыахаҥур илкэвэттэ эври һаялра 21 инэҥидун.

Мут, эвэсэл, ньан Анҥамта Ньөлтэм бакалдами, эрэк эври һаялра 21 инэҥидун Эвинэвэҥур һэбдьэккөттэп.

Тулматтан З.А.Степанова

Фото ЯСИА

Написать комментарий

4 × пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ