Саамский стикерпэ Whatsaappңин таат Telegramңин

Саамский стикерпэ Whatsaappңин таат Telegramңин

Мурманский область шоромопңин Саамский шахальэл  председательги Самь Соббар виртуальный тадиилоолэк аальэлмэлэ,  член Ассоциации кольский саам шоромопкэ таат родовой общины КМН саами «Лопарская» Полина Харыбина.

 

Таң проект стикерпэ аадин саамский тематикэгэ ааңилэбэдэк популяризация льэгэн монут таат культурэлэ КМНС лэйдииңигэн монут, тамун компания Web-Studio-51 хамиэтэм, таат моннуй Хибины. com.

 

Таң стикерпэ аадин уйилги ньэмолҕил эймундзгэ оольэл, таң виртуальный продуктгэлэ чуо аальэлңа, таат минңигэн монут мессенджерпэньэ  Telegram таат WhatsApp анньэңигэн монут.

 

 

 

Одул титэ шурэлэшум Любовь Демина.

Фото: Murman.ru

Написать комментарий

18 − шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ