Мэмдэл истуо тысяча – истуобаллпэ ЕГЭ уорпэпулҕа Якутияҕа тадитэм 

Мэмдэл истуо тысяча – истуобаллпэ ЕГЭ уорпэпулҕа Якутияҕа тадитэм 

Республика поҕодэҥ выпусникдуолҕа тадил, хади ЕГЭҕа пурэнбандьэ балл одитэл – республикаги моойчэ Айсен Николаев эфирҕа “Якутия, вперед!” анньэл. 

Туҥ сукунмольҕалҕа тэн мэмдэлҕа ураануй уорпэ, урааричичиэпэ тадаат эньэй-амаа анаан пуҥуолэл. Пойуодьэ чии туҥ мэмдэл будьэнууҥа, мэт эл ньаачинь. Тэн мэмдэл выпусникдуолҕа анаан амутнэҥ чамбиил” – Айсен Николаев аньэл.        
Туҥ сукунмольҕалҕа 21  выпускникпэ ниҥомийэ экзаменпэлҕа истуо баллпэ льэл, маархальэ Назар Павлов тадаат Виталий Красиков пурэнбандьэл балл кийуол экзаменҕа одитэнуҥа. 

Анаан пуҥуол, нэмэ маархальэ выпускниклэҥ Усть-майскай улусҕат льэл. Тэньи талантливай уорпэпулньэҥ надуо чаҕадьэ», — Моойчэ аньэл.

Айсен Николаев лирэм, нэмэ тэньи поҕодэ лайин чаҕадьэлҕа анаан чамбиил.
Моойчэн оорэл Выпускникҕа пурэнбандьэ балл истуо тысяча поҕодэ тадиҥа.

Андрей Сорокитн фото.
Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

3 × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ