Элекин ынныңңыттыгыргын эйгысқык

Элекин ынныңңыттыгыргын эйгысқык

Ынңытэқ мытпраздниканмык ынныңңыттыкин ылёңэт. Моргынан  ылгу ыннықай : мыкычьу нынныңңыттықинэт ченэткэнагты, қутырык — ым юрэқ энқу ыннықай. Варкыт қэйгипэ ынныңңыттыльыт, ваңэльыт ынныңңыттынвык нынвиливэтқинэт, нынқамэтвавқэнат оравэтльат ыннэ. 

 

 

Ынңин гэтэйкылин приказ Минсельхоза республикакэн ныйъилқинэт субсидият государственныйгыпы бюджетгыпы РС (Я) винрэтынгу гынниңңытыльырыкы эвыр ынныңңыттыхозяйственнакэн комплекса рымайңавынго сельскойкэн хозяйство регионык 2020 — 2024 гээңэтэты. Документ гарегистрироватлен чама гэюнрылин аймэтъёлқыл субсидият промышленныйкэн ынныңңыттыгыргын элек ынкъам модернизацияно ынныңңыттыхозяйстват. 

 

Игыр гэтэйкылин процедуран подписания соглашениян габригадат рээн, средстват гэнңивылинэт эймитынго. Кэлитьул модернизациягты ынныңңыттыхозяйствагты нэрэнңивыңын эргатык — ңанэнқач. Гапыңылтэлен эрым отделкэн традиционныйкэн Эйгысқыотраслякэн ынныңңыттыхозяйствакэн комплекса министерствакэн Иннокентий Баланов.

 

 

Мытынкэтъоңатыркын, план промышленныйкэн элекин ынныңңыттыкин ңотэнгииңиткин — мытлыңэн тысяч тонн. Ныплыткуқинэт рыпкирэтык горюче — смазочныет материалтэ,  снаряженият эйгысқыкин ынныңңыттыльырыкы.

 

Ымыльо ынныңңыттыбригадат ынныңңыттынвык нынныңңыттықинэт. Мынанъянат мургинэт Эйгысқыынныңңыттыльыт иңқун нымэльэв нынныңңыттынэт. 

 

Валентин Хоту 
Виилыгтын Иннокентий БАЛАНОВ, ынныңңыттыгыргын Булунскак районык 2021 гииңиткин 

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Написать комментарий

5 × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ