ОДУН ЛЭБЭЙДИИ

ОДУН ЛЭБЭЙДИИ

Наступает август месяц , лэбэйдии киндьэ (месяц юкагирской ягоды)!

 

ОДУН ЛЭБЭЙДИИ

 

Одун лэбэйдии йиэльэльэл,
Подьорходэ ньоңоой,
Чоңисьэ лэбэйдиилэк,
Ниңгэт, омон орпоой!
Таң лэбэйдии шахальаашут,
Поньашнуңик мээмээңин,
Чоңисьбэдэк мит лэбэйдии,
Лэбиэгэ ниңгэт льэгэн!
Мээмээ одун лэбэйдиилэ лэктэм,
Чуруудьаа йообии лаңи кэбэйтэй.
Кужуу титэ ньоңоот альбоой,
Мит лэбэйдии ниңгэт оҕоой!

 

Голубика одун лэбэйдии (юкагирская ягода — досл.)

 

ГОЛУБИКА

 

Уродилась голубика —
Голубое море,
Юкагиров ягодка —
Сладкое раздолье!
Собирая голубику,
Всю не выбирайте,
Голубику — ягодку
Мишке оставляйте!
Мишка ягодку поест
И уйдёт тихонько в лес,
Голубая голубика —
Отражение небес! 

 

Л.Н. Демина

Написать комментарий

3 × 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ