“Илкэн” – Амуҕа!

“Илкэн” – Амуҕа!

Мит республикаҕа омо варулууҥи портал “Илкэн” льэл. Туҥньэ сайтҕа ваавэчэн, чупчэн, эрпэйэн, вадун аррупэҕа мөрдьэпэ, чии ньиэдьилпэ йавнэр республика улусҕат льэл.

 

 Лэвэймэҕа “Колымская правда” корреспондент ньиэдьил чупчэн арууҕа кэрэс. Ваай ньиэдьлпэ Албэлэл Кулума эдьил кэрэс.

 

Илкэн чаҕадьэй чии анаан чама тадаат наадэҥ чаҕадьэл виэнуҥа.

 

 

Тэтэйльэк интернетҕа сэвк тадаат ичуок: https://ilken.ru

 

Ваай, портал республика Моойчэ тадаат Правительства  чамбиньэҥ виэл.


«Колымская правда»

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

 

Чама мөрдьэпэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/66947

Написать комментарий

1 × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ