“Капитан Шандровский” Албэлэл Кулумаҕа эльилльэ груз Якутскҕат кэчил

“Капитан Шандровский” Албэлэл Кулумаҕа эльилльэ груз Якутскҕат кэчил

Туҥ идьигойгиндэ Зеленаймысс энун портҕа  теплоход «Капитан Шандровский» якорь суусэйл. Тэн теплоход Ленскай энун пароходстваҕа льэл.

 

Тэньи эльилльэ теплоход  якутскҕат кэлул. Эльинлэк чаҕадьэл чайлэ грузлэҥ мэнь.

 

 

«Капитан Шандровский» Кулумаҕа грузлэҥ 3000 тонна кэчил.

 

Алексей КУРИЛО. (Фото автора).

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

четыре × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ