Туҥ чайлэҕа, 22 лэвэймэ сисхадэвчэҕа Российскай Федерацияги Государственнай флаг чайлэ кэриэснуҥа

Туҥ чайлэҕа, 22 лэвэймэ сисхадэвчэҕа Российскай Федерацияги Государственнай флаг чайлэ кэриэснуҥа

20 лэвэймэ сисхадэвчэҕа Россия моойчэ Борис Ельцин оорэл “Российскай Федерацияги государственнай флаг чайлэн” нимэлэдьий, хади мони, нэмэ 22 лэвэймэ сисхадэвчэҕа Флаг чайлэҥ кэриэс. Россия флаг истуория лайарэдуолҕа, хади мэмдэлпэҕа август 1991 с. льэл.

 

Туҥ флаг РСФСР государственнай флагҕа 1 хандьэмэ ниҥин хачилҕа 1991 с. мэдьим. 

 

Тудэ өндэрилҕа Россия государственнай флаг чайлэҕа  Якутия моойчэ Айсен Николаав кэриэсум, нэмэ Якутия йалаклань биэкпэ Российскай государстваҕа чама амутнэҥ тадим.

 

“Лирэнуҥ, нэмэ мит ньаҕа эвйэн лукунбурэбэҕа мэ чаҕадьэнааҥа, нэмэ таат тудэл вэрвэй тадаат амутнэҥ льэтэм. Россия государственнай флаг чайлэн өнэриҥ ”.

 

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

пять × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ