Якутоптторг Албэлэ Кулумаҕа авуодьэ лэгулпэн чэнгурул мэ виэл

Якутоптторг Албэлэ Кулумаҕа авуодьэ лэгулпэн чэнгурул мэ виэл

Чуончиримэ Ан-2 Кулумскай пэчуолэкҕа иисии, яблокапэ тадаат лукпэ кэчим — Минарктики ссылканьэҥ Хальэрчэ нэҕилиэк моойчэ Петр Котельников мэтул.

 

Мит лэйтэйсэй, кэйэн туҥ пэчуолэкҕа чуончиримэ хортуоскапэньэҥ мэ кэлуҥудар.

 

 

Улуруонь суктуул моойчэ Сергей Третьяков мэтул, нэмэ Эндэрюскаҕа льуку чуончиримэлэк авуодьэ лэгулпэн йаан чэнгурулпэ виэл. Вайи маархан чэнгурул авуодьэ лэгулпэньэҥ кэлтэй.

 

Якутоптторг чэнгурулпэ чуончиримэньэҥ Ан-2 амутнэҥ тудэ кисэмҥа тадаат альилпэ амдурэҥ кэчимҥа.

телеграм-канале Ulusmedia
Подробнее: https://ulus.media/article/75185

Написать комментарий

девять + 14 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ