Всемирный эпиэпэ, хаахаапэ Подьорхоло титул!

Всемирный эпиэпэ, хаахаапэ Подьорхоло титул!

Лэддэн шоромопул лигэйэ шоромопулгэлэ эндит йоульэтльэңилэ, эндит мойнуңилэбэдэк.

Эпиэ — тамун чульдьиипэ, чоңдьэ лэгулэк, иилуугиилэк, йуугиинуулэк…

Хаахаа — тамун омосьэ ньиэдьилпэлэк, анилэ иксьил, нумэ йэкльэ эйроолэк, чуму аалоол нугэнпэ…

 

Мит йуукоол льэт лэйтэсьнут, мит унуң архаа, лосьил архаа модолоол. Хаин модот мьаадаануйли, хаин йуоломо кудэгэ, пундиэнуңа чэнчэ ньэдьилгэлэ, чульдьиипэгэлэ… Тамун мэдит, ходо лосьил подьоҕаануй ньаасьэпкэ, нумэ иччэнаапэгэ, тамунгэт пундупэпки аай чэнчон оонуннуй…

 

Мит йоульэтльэл хаахаапэ таат эпиэпэ, тит, шубэдьэгэ лэйдиит мойнумэт, ходо омось мододин, тит — эндиинумэт  мит духовный сокровищепул, мит традицияпул, мит ажуупэ.

Пэсибэ тамунгэн, тит тамун тадиинумэт мит уөрпэпулңин.

 

Эл йоольэсьоон, иись модоңик тит шоромоньулпэньэ!

Тиң подьорхого мит мондин льэйиили титин, тит йоульэтльэмэт митул, тамунгэн пасибэ. Подьорхо айии айаат модоңик, омосьэ ниньиэ титкэ иськом оогэн!

 

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

2 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ