Моойчэпэ “Российский Север”

Моойчэпэ “Российский Север”

22-25 ноябрьҕа ваарачил форум «Российский Север» Салехардҕа уучич. Ньиҥомийэ чии форумҕа кэлуҥи: эрпэйэпэ, коми-ижемецпэ, бурятпэ, йохолпэ, вадулпэ, чупчэпэ, ненецпэ, хантэпэ, долганпэ тадаат кэйэн омопэ.

 

Форум чии 5 чайлэпэ ньиҥомийэ ураалпэҕа саҕанэйҥи, вайи алҕамлал эвйэн омоги лэмльэдьэ курильилпэ.

 

 • Кэйэврэ форум уорпэ трек нуум.
 • Ваарэчил тадул
 • Арктика көдэд-эврэл
 • Алҕамлал эвйэн омоги аруупэ мэ поньаал
 • Моойчэпэ “Российский Север”

 

Йавнэй пэдэҕат уорпэ трекҕа командапэҕа савасэйуол. Экспертпэ титтэ чаҕадьэлпэн ньиэдьил. Уорпэ титтэйлэк проектпэ, сайтпэ мэ виэл. Видео-интервью кэрэс.

 

 

Тадаат ханьин форум йуоҕайл, командапэ титтэ проектпэ киисэҥа. Титтэ проектпэ жюри ичуоҥа. Жюри өрдьэҕа губернатор моойчэ тадаат Томскай унивесрситет ученай Николай Андреевич Качин льэл. Жюри анаан проектпэ амудьииҥа. Командапэҕа амутнэҥ аруупэ анньэл.

 

Лайат чайлэҕа форум чии тадаат саримэпэ концерт “Чавлааҕар талантпэ” ичуоҥа. Участникпэ анаан амутнэҥ мэ йахтэҥи, имидьини тадаат стихпэ ньиэдьиҥи.

 

Вайи форумҕа грант конкурс уучич, хади 11 проектпэ мэ пурэбэдьиҥи.

 

Российский Север форум анан амутнэҥ солҕидьэл, адуҥ көдэ тудэ мэ киисэл, вальбэпэ нуум тадаат ньиҥомийэ омопэ культурапэньэҥ курильиийуол.

 

Лена Тоенто

Написать комментарий

14 − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ