Черскай тадаат Андрюшкино котельнай нимэпэҕа район прокуратура пулгэйл

Черскай тадаат Андрюшкино котельнай нимэпэҕа район прокуратура пулгэйл

Район прокуратура Албэлэл Кулума саҕанэй чии эдьилпэлэк анаан амутнэҥ йуонум. Ваайи Черскай тадаат Андрюшкино аварийнай ситуация котельнайпэҕа уучич, ваай йуом. Туҥньэ ситуация январь кэйэн льэл.

Албэлэл Кулума И.о прокурор Антон Малышев мэтул

Нэмэ, Черскайҕа, 5 январьҕа 2023 с. 9 часҕат — 10 час5а котельнайҕа №2 чаҕадьэл аттэрэйуол. Тадаат виэн пугулэндьэҕа эл сөкчиҥутэм.

Албэлэл Кулума филиал мэтул, нэмэ чаҕадьэй чии виэн пугулэндьэҕа эл сөкчиҥутэм таатльэр обогревательнай ТЭНпэ эл чаҕадьэл.

Ваайи 02.01.2023 20.45 Андрюшкино котельнайҕа топливо мэ чахаарул. Обогрев спутник ньаарчидьэ чаҕадьэл.

Албэлэл Кулума РС(Я) ЖКХ мэтул, нэмэ КИТ-25 пугудьэ источник көйлэл.

Таат Албэлэл Кулума РС(Я) ЖКХ филиал ууйиль суосэҥ. Ууйиль – саҕанэй чии нимэн пугудьэтэйуол.

Киин делопэ Ленскай Ростехнадзор Управленияҕа почэсэйуол.

Пойуодьэ: Колымская правда

Аруунмөрийэ — Мария Тоенто

Написать комментарий

19 + пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ