Андрюшкиноҕа машинапэ 20 тонна уусэтэйуол монул

Андрюшкиноҕа машинапэ 20 тонна уусэтэйуол монул

Албэлэл Кулумаҕа хандьэ йавул йоҥотэл, хада Колымскайҕат Андрюшкиноҕа машинапэ 20 тонна уусэтэйуол.

25 январьҕа оорчил “Арктикан йавул” нимэлэсуол.

Йавул чаҕадьэй чии мэтул, нэмэ 70 метрпэ дистанция надуо мэйлигил

 

Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/87409

Алексей КУРИЛО. (Фото Станислава НИКИФОРОВА).
Аруунмөрийэ – Тоенто Мария


Написать комментарий

3 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ