Хандьэ йавул эл пугочань

Хандьэ йавул эл пугочань

Лайат чайлэпэҕа Албэлэл Кулума “Арктикан йавулпэ” техникапэ Андрюшкино хандьэ йавулҕат пэнгэйл. Идьиэ Колымскайҕат – Андрюшкиноҕа хандьэ йавулҕа 20 тонна машинапэ уусэтэйуол.

 

Албэлэл Кулума йавул участок моойчэ Станислав Никифоров мэтул – Плановай чаҕадьэл туҥньэ йавул участокҕа виэйуол, Йавнуо амутнэҥ, тадаат мархаан икльал льэнул – туҥньэ Карлуково участокҕа йалҕил — йуорпурэҕа амутнэҥ эл аавэл.

 

 

Хандьэ сукунҕа чаҕадьэй чии техникапэ көйльэлул, таатльэр йавул чаҕадьэл аарэйл. Йавулҕа анаан икльал ремонт виэл, таатльэр көйлэл техникапэ Черский базаҕа кэврэйл.

 

Ханьин йавул чаҕадьэл чииҕа икльал эгуоч. Пудинимэ йавнэр амутнэҥ чамбииҥа. Таатльэр идьиэ Сириэдньэй участокҕат “Арктикан йавул” (моойчэ Илья Моттуев) чаҕадьэй чии чамбииҥа. Тракторпэ Сириэдньэйҕат Андрюшкиноҕа чамбиил – кэвэйл. Андрюшкиноҕат Карлукова участокҕа ханьдэ йавул виэл. Албэлэл Кулума чаҕадьэй чии тудэ техникапэҕа ремонт виэл Андрюшкиноҕа кэвэйлдаҕа.

 

 

Албэлэл Кулума Андрюшкино хандьэ йавулҕа машинистпэ Иван Матненко тадаат Алексей Ефремов, водительпэ Вячеслав Левшин тадаат Сергей Тепляков, мастер Инар Мингажев чаҕадьэҥи. Сириэдньэй участокҕат хандьэ йавулҕа машинистпэ Иван Кокорин тадаат Сергей Тайшин, водитель Алексей Матвеев, мастер Владимир Поличук, йавул чаҕадьэй көдэ Иван Колесов.


Алексей КУРИЛО. (Ньаачэд-оно Станислава НИКИФОРОВА).
По
йуодьэhttps://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/87667

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

один × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ