Эвэдывэ алагувкаллу!

Эвэдывэ алагувкаллу!

Дян иланду мирэду, Якоды Республикаду эвэды турэн инэнин одяран! Мутниду таткитту гэрбичи Г.М.Василевичту, нян эр инэнивэ нэнэвдерэ! Окин-кэт экэллу омноро мэнниви турэнми!

 

 

Эвэды турэн инэниду! Мутни турэн-со ая! Алагувкаллу кунакарвэ эвэды турэн, эхин манавра!

 

Алена Колесова

 

Написать комментарий

один + три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ