Этнодиктант таткитту гэрбичи Г.М. Василевичту

Этнодиктант таткитту гэрбичи Г.М. Василевичту

13 мирэду, таткитту гэрбичи Г.М.Василевичту, «Эвэды турэн» инэнин нэнэрэн. Эр инэниду, кунакар алагумнил, диктантвэ дукудяритын.

 

 

Со кэтэ бэел эмэрэ. Диктантвэ тандярин, Колесова Ангелина Владимировна. Нунан киракарду классту алагувдяран эвэдывэ турэнмэ. Кэтэ аннанылвэ таткитту хавалдяран. Бутуннул дукчарил бэел, алатчэрэ результатылвэ! Аямат бидекэллу, экэллу мэргэрэ! Турэнми аявкэллу!

 

Алена Колесова

 

Написать комментарий

три + восемь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ