27 февральҕа Черскийҕа ньидьэрпэй трактор йавун участокҕа КП “Арктикан йавулпэ” кэлул

27 февральҕа Черскийҕа ньидьэрпэй трактор йавун участокҕа КП “Арктикан йавулпэ” кэлул

 

Машина чаҕадьэй көдэ Алексей Ефремов мэтул – КП “Арктикан йавулпэ” мит участокҕа ньидьэрпэй трактор тадинум. Мэт ньидьэрэпй трактор Якутскҕат  Черкийҕа кэврэйҥ. Йавул амутнэҥ уучич — нэмэҥоллэҥ эл көйлэсуҥ. Таат Албэлэл Кулума йавун участокҕа ньидьэрпэй трактор льэл. Ньидьэрпэй трактор йавулҕа анаан амутнэҥ чамбиитэл.

 

КП РС(Я) “Арктикан йавулпэ” моойчэ Владимир Чусовской кэрэс, нэмэ ньидьэрпэй трактор прогаммаҕат йавун участок ньидьэрпэй техникапэ тадиҥа.     

Пойуодьэ>>>

 

 

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

19 − девять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ