Аасьэ мойнулбэн шоромо Подьорхоло!

Аасьэ мойнулбэн шоромо Подьорхоло!

Таатмиэдьэ омосьэ праздникэк Якутия шоромопкэлэ эндиидин КМНС традициягэлэ таат ценностьпэгэлэ ньа5а мойнум.

 

Аасьэ мойнубэ — тамун эл сельхозотрасльэк, тамун эдьулэк, культуралэк таат мировозрениелэк лэддэн шоромопкэ.

 

Тин' ньэмол5илгэ оотэй чомоодьэ событиелэк аасьэ мойнубэгэ мит республикагэ таат странагэ, тамун оотэй киэйоол международный чемпионатэк аасьэ мойнубэгэн, тамун оотэй Нерюнгринский районгэ 15 — 19 иисьэдамун киндьэгэ.
Тамун эл мэдин спортивный соревнованиеплэк, таа кишэн'итэм достижениепул ходо чан'ут эндиинун'а КМНС правапэгэлэ мит странагэ.

 

Мит республикагэ аасьэ мойнулбэнпэ шоромопул!

 

Тин' праздник подьорхого минн'ин мит чомоодьэ пэсибэ тит омось уйилоолгэн!

 

Таат льэгэн, мит чомоодьэ аасьэн йо5орчопул нин'гэт эйрэн'игэн Якутия лэбиэпэгэн!

 

 

 t.me/aisen_nikolaev

 

 Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

два × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ