Илэнмоойл ньигиэйичил чии Албэлэл Кулумаҕат кэвэчэҥи

Илэнмоойл ньигиэйичил чии Албэлэл Кулумаҕат кэвэчэҥи

Албэлэл Кулума чии 9 мартаҕа Черскийҕат Якутскҕа кэвэчэҥи. Титтэл международнай илэнмоойл ньигиэйичилҕа йуоратэҥи. Ньигиэйичил 16-19 мартҕа Нерюнгринскай район Иенграҕа льэтэл.

 

 

Арктическай Чавлааҕар омон колледж моойчэ Елена Антипина, тудэл лэмльэ эксперт компетенцияпэҕа мэтул:

 

Мит группа 21 көдэпэк тэн экспертпэ тадаат участникпэ льэл. 10 мартҕа мит кин группа Якутскҕат Нерюнгриҕа кэвэчэтэйли. Мит группаҕа чии льэл, туҥньэ дитэ мэмдэлпэҕа йуораҥи.   

 

Ньигиэйичилҕа ньиҥомийиэ йуоралпэ арктическай компетенцияпэ тадаат Чавлааҕар йуоралпэ льэтэл. Вайи илэн моойл дискуссионнай солҕидьэпэ льэтэл.  

Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/91969

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

двадцать − тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ