«Спецмонтаж-Сервис» Черскийҕа вайи чуончиримэн йавул мэ чаҕадьэнаануҥи

«Спецмонтаж-Сервис» Черскийҕа вайи чуончиримэн йавул мэ чаҕадьэнаануҥи

Мэмдэл «Спецмонтаж-Сервис» аэропорт чуончиримэн йавул вайи мэ чаҕадьэнаануҥи. Хандьэҕа чаҕадьэй чии мэмдэл лаҥудэҥҕа чаҕадьэнуҥи. Титтэл материалпэ виэнуҥа. Железобетон сукунпэ пугэч цехҕа виэнуҥа. Тадаат техникалэҥ чаҕадьэн сезонҕа виэнуҥа. Таат чуоҕаймэ-лэвэймэн чаҕадьэлҕа йавнэр льэтэл.

 

 

Хандьэмэҕа маархальэ чаҕадьэлҕат песчано-гравийнай смесь тадаат крупноблочнай грунтлэҥ льэл. Крупноблочнай грунтлэҥ йөкэ лаҥудэҥҕа карьерҕа, энупэҕа Филиппован аҥаа тадаат Пантелеиха виэл.      

 

Идьиэ песчано-гравийнай смесь пулгэрэлҕа 14 самосвалпэ дитэ «Спецмонтаж-Сервис» тадаат техника виэн мэмдэлпэҕат чаҕадьэнуҥа. Хандьэмэ йуоҕайтэч аэропортҕа вайи 40 тысяча кубометров ПГС надуоо кэлээйльэтэҥа, тан 25 тысяча Черскийҕа кэлээйльэҥа.

 

 

Чаҕадьэй көдэ ООО «Спецмонтаж-Сервис» Андрей Москалёв мэтул: “Февральҕа вайи ньидьэрпэй экскаватор «Коматсу», асфальтоукладчик тадаат каток мэндьэҥи.

 

Йаан чайлэпэ Чукоткаҕат чаҕадьэй чии экскаватор аптэл. Титтэл Билибинскай районҕат сервиснай мэмдэлҕат кэлуҥи. Мартҕа Черскийҕа ньидьэрпэй   асфальтобетонный завод тадаат малая механизация кээлээйльэтэйуол. Йавнэр чаҕадьэл планҕа уучич”.

 

 

Вайи туҥньэ мэмдэлҕа кэлул чии тадаат саҕанэй чии чаҕадьануҥи. «Спецмонтаж-Сервис» ресторанҕа «Огни Колымы» ремонт виэл. Идьиэ туҥньэ ресторан чаҕадьэй чии служебно-бытовой лаҥудэҥ. Служебно-бытовой лаҥудэҥҕа кухня, саҕанэй лаҥудэҥ тадаат душпэ льэл.

Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/91673

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

три × пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ