Оленекскай районҕа ваарачил Суглан чаҕадьаанул

Оленекскай районҕа ваарачил Суглан чаҕадьаанул

Оленекҕа Сугланҕа ваарачил лэмльэпэ тадаат илвиичэпэ кэлуҥи. Мэмдэлҕа ваарачилпэ ньиҥомийэ районпэҕат: Албэлэл Кулума, Анабар, Алдан,Оленек, Кобяскай, Сэриэдней, Жиганскай, Эвено-Бытантайскай тадаад Якутскҕат кэлуҥи.

 

 

Суглан программа анаан амутнэҥ. Вайи межрегиональнай илвиичэпэн ньигиэйичил льэтэл, хади йуорпурэн тадаат саалэн көдэ киисэҥик.

 

Оленекскай район моойчэ Лена Иванова кэрэс, нэмэ анаан амутнэҥ нэмэ сааҕаргурҕа илвиичипэ ньийуотэҥи. Тадаат илэн моойлэн анньэтэҥи. Вайи Чавлааҕарҕа ваарачил илвиичэпэ идааранэ илэнмоойл аннатэҥи.

 

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

 

Написать комментарий

14 + пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ