Албэлэл Кулума нефть база саҕанэй чии топливолэк тадинаанул

Албэлэл Кулума нефть база саҕанэй чии топливолэк тадинаанул

Албэлэл Кулума нефть база АО «Саханефтегазсбыт» машина бензинлэк почэсэйл. Походск администрация заявкалэҥ Нефть базаҕа почэсэйл тадаат титтэл кэлул.

Пэчуолэк моойчэ Сергей Попов мэтул, нэмэ теплозаправщик пэчуолэкҕа 20 мартҕа льэл.

Вайи пэчуолэкҕа тарированной топливолэҥ кэчитэм.

Алексей КУРИЛО. (Фото автора).

Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/92841

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

восемь + тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ