18 мартҕа квест-йуораа “Уорпэ время– мэт тадаат тэт” начальнай ураанубэ нимэҕа 3 тадаат 4 класспэҕа уучич

18 мартҕа квест-йуораа “Уорпэ время– мэт тадаат тэт” начальнай ураанубэ нимэҕа 3 тадаат 4 класспэҕа уучич

Йуораалэҥ ураанубэ нимэ ураричичиэ-мэмдэл Татьяна Егоровна Рябова тадаат «Единство» ураануй уорпэ Винокурова Юлия, Винокурова Тамара, Слепцова Регина, Курилова Алика мэмдэҥи.

 

 

Уорпэн время – тан льуку эдьил, хади йөҥньэй аҕальэвэҥ, АҔАЛЬВИЙИЛ тадаат амудьэҥ, хади самай чайлэнь мэмдэлпэ уучич

  
#МКОУАНСОШ#Андрюшкино#Нижнеколымскийрайон#ГодДетства

https://vk.com/club212713223

Написать комментарий

два × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ