Хаи́н кусиэ́пэ эльидьоо́ҥитэй

Любовь Дёмина   Хаи́н кусиэ́пэ эльидьоо́ҥитэй   Кусиэ́пэ эльидьоо́ҥидэ, Пуччии́пэ лэ́мдик лэ́ҥҥитэм? Ани́л уну́ҥгэ ө́йльэтэй,