Албэлэл Кулумаҕа илэдуоньэл уучинуй

Албэлэл Кулумаҕа илэдуоньэл уучинуй

Албэлэл Кулумаҕа илэ моойлпэҕа 2508 йэвлидьэпэ мэдуонь.

 

Иэруу моойлҕа мони, нэмэ результат эвльэ – илэдуоньэл уучинуй. Идьиэ йэвлидьэпэги лайарэл 95,32% льэл.

 

Алексей Курило, «Колымская правда»
(фото автора)

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

Написать комментарий

4 × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ