аркан — чаат

аркан — чаат

чаат
чаат-тэ, га-чаан-ма
(сущ.)
1
аркан
Тэнкэвӈынин къэԓи, эмтэйпынэн чаат
Поправил шапку, натянул через плечо аркан (Кымъытвааԓ А. Ӈэԓвыԓьык.//Эмнуӈкинэт куԓит. Голоса тундры.-Магадан, Кн. изд-во, 1990.-51с.)