энергия — армагыргын

энергия — армагыргын

армагыргын
армагырг-ыт, г-армагырг-ы-ма
(сущ.)
энергия
Майӈармагыргын
Большая энергия